Кабинет

Кабинетът разполага със зала от 13 места, климатизация, телевизор, Wi-Fi, вътрешния изпит по теория се провежда на таблети.