Категория B

Водач с правоспособност за категория “В” има право да управлява моторнo превознo средствo с допустима максимална маса, която не превишава 3500 кг. и броят на местата им за сядане, без мястото на водача, не превишава 8. Шофьор с право за управление на МПС от категория “В” има право да управлява и МПС от категория “АМ”.

  • Учебни часове: 40 часа теория и полагане на теоретичен изпит, 31 часа практика, която се провежда на полигон, градски и извънградски условия.
  • Изисквания: Кандидата да има навършени 18 години, като курсът може да бъде започнат при навършени 17 години и 9 месеца.
  • Необходими документи: Лична карта, диплома минимум основно образование, 1 бр. снимка.
  • Учебни автомобили:  Mercedes C200 , Peugeot 308 , Hyundai Terracan