Контролни точки

От тази услуга могат да се възползват всички водачи на МПС, които са изгубили контролни точки в следствие на извършване на различни нарушения. Всеки водач на МПС има право веднъж годишно да възстанови 13 контролни точки.Обучението е с продължителност 6 часа. Изпит не се държи.При отнемане на всички контролни точки се отнема свидетелството за правоуправление на МПС. След изтичане на срока на наказанието Ви трябва да изкарате психо тест, след което имате право да започнете обучението си за водач на МПС. При отнета шофьорска книжка за точки Вие губите всички категории, които сте притежавали до момента и се налага отново да се изкарат. След преминаване на курс се явявате на изпит по теория и изпит по практика за всяка желана категория. При успешно полагане на изпитите получавате правото да управлявате МПС отново.

Необходими документи:

  • лична карта
  • свидетелство за правоуправление
  • контролен талон или акт