Контролни точки

От тази услуга могат да се възползват всички водачи на МПС, които са изгубили контролни точки в следствие на извършване на различни нарушения. Всеки водач на МПС има право веднъж годишно да възстанови 13 контролни точки (което е 1/3 от максималния брой).

Необходими документи:

  • лична карта
  • свидетелство за правоуправление
  • контролен талон или акт