Категория C+E

След придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С+Е”, водачът има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория „С” и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг.

  • Учебни часове: 4 часа теория и 16 кормилни часа.
  • Изисквания: Кандидата трябва да притежава кат. „С”, не по-малко от 1 година.
  • Необходими документи: Лична карта, диплома (минимум основно образование), 1 бр. снимка,шофьорска книжка и контролен талон.
  • Учебен камион: Mercedes 1317 + ремарке ТАНДЕМ