Категория C

При придобиване на категория „С”, водачът има право да управлява товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Водач с правоспособност от категория „С” има право да управлява и МПС от категория „Ткт”.

  • Учебни часове: 14 часа теория и 20 часа практика.
  • Изисквания: Кандидата да има навършени 21 години, и да притежава кат. „В”.
  • Необходими документи: Лична карта, диплома (минимум основно образование), 1 бр. снимка,шофьорска книжка, контролен талон и удостоверение за психологическа годност.
  • Учебен камион: Mercedes 1317