Необходими документи, при подаване на заявление за шофьорска книжка в КАТ

Кратък списък на необходимите документи според категорията, които трябва да представите в КАТ, за да Ви бъде издадена шофьорска книжка.

  • За категория “AM”, “А1”, “А2”, “А” – Лична карта, диплома – оригинал и копие 2 броя, медицинско свидетелство за съответната категория, талон от курс за БЧК ако ви е първа категория, шофьорска книжка и контролен талон, ако притежавате такива.
  • За категория “В” Лична карта, диплома – оригинал и копие 2 броя, талон от курс за БЧК ако ви е първа категория, медицинско свидетелство за съответната категория.
  • За категория “BE” – Лична карта, диплома – оригинал и копие 2 броя, медицинско свидетелство за съответната категория, шофьорска книжка и контролен талон.
  • За категория “С” –  Лична карта, диплома – оригинал и копие 2 броя, медицинско свидетелство за съответната категория, шофьорска книжка и контролен талон, талон за психологическа годност.
  • За категория “СЕ” – Лична карта, диплома – оригинал и копие 2 броя, медицинско свидетелство за съответната категория, шофьорска книжка и контролен талон.
  • За категория “D” – Лична карта, диплома – оригинал и копие 2 броя, медицинско свидетелство за съответната категория, шофьорска книжка и контролен талон.