Необходими документи, при подаване на заявление за шофьорска книжка в КАТ

Кратък списък на необходимите документи според категорията, които трябва да представите в КАТ, за да Ви бъде издадена шофьорска книжка.

  • За категория „В” – Лична карта, диплома – копие и оригинал (тази, която сте представили при записването си), талон от курс в БЧК, медицинско от личен лекар за съответната категория.
  • За категория „С” – лична карта, шофьорска книжка, контролен талон, диплома – копие и оригинал (тази, която сте представили при записването си), талон за психологическа годност, медицинско от личен лекар за съответната категория.
  • За категория „СЕ” – лична карта, шофьорска книжка, контролен талон, диплома – копие и оригинал (тази, която сте представили при записването си), медицинско от личен лекар за съответната категория.
  • За категория „D” – лична карта, шофьорска книжка, контролен талон, диплома – копие и оригинал (тази, която сте представили при записването си), талон за психологическа годност, медицинско от личен лекар за съответната категория.
  • За категория „А”, „А1, „А2” – Лична карта, диплома – копие и оригинал (тази, която сте представили при записването си), медицинско от личен лекар за съответната категория, шофьорска книжка и контролен талон (ако притежава такива).