Сертификат

Разрешение 4028/10.03.2017

за извършване на обучение на кандидати за придобиване правоспособност за управление на МПС.